Gostou

Natureza elegante e bonita
Natureza elegante e bonita

Não gostou

Fedor nas folhas
Fedor nas folhas